Subscribe Now

接受最新的健康醫療資訊


* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

張天怡醫生 Dr. Chang Tien Yee, Amy

張天怡醫生
Dr. Chang Tien Yee, Amy

專科:

             臨床腫瘤科專科

職銜:

             香港養和醫院綜合腫瘤科中心臨床腫瘤科專科醫生

             香港大學臨床腫瘤學系名譽臨床助理教授

資歴:

             香港大學內外全科醫學士

             英國皇家放射科醫學院院士

             香港放射科醫學院院士

             香港醫學專科學院院士(放射科)

             香港大學感染及傳染病學深造文憑

             香港中文大學流行病學與生物統計學學士後文憑

 

相關影片

文章專欄