Subscribe Now

接受最新的健康醫療資訊


* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

吳劍邦醫生

吳劍邦醫生
Dr. NG Kim Pong Kenny

仁生腫瘤及癌症中心

專科:

             內科腫瘤科專科

職銜:

             仁生腫瘤及癌症中心內科腫瘤科專科醫生

資歴:

             香港醫務委員會執照

             英國倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

             香港大學社區老年醫學深造文憑

             香港大學感染及傳染病學深造文憑

             英國皇家內科醫學院院士

             香港醫學專科學院院士(內科)

相關影片